โทร : 084 655 6599 , 089 988 4555
 
 
  - Cooking class GOURME' & CUISINE
  Magazine By  SIEMENS

- Commentater Activity  For Food stylist
  Magazine

- Sky Chef Course for Meccti Culinary
 


 

  - Demonstration At  SIEMENS  Boot 
- Easy-2B-Chef By Hitachi
- Cooking class The Park Chidlom
- New Zeland Embassy
- Siam Winery
- Other

 

         

Studio For Rent  :  บริการให้เช่าสตู พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้พร้อมทีมงานถ่ายภาพ

ราคาค่าบริการ       : วันละ 5,000 - 10,000 บาท / 8 ชม. 

หมายเหตุ         :    ระยะเวลาการใช้สถานที่ สามารถสอบถามได้กับทางผู้ดูแล
                             ประสานงาน