โทร : 084 655 6599 , 089 988 4555
 
 

 

 

          การสอนแบบกรุ๊ปไม่เกินสี่คน ซึ่งการสอนแบบกรุ๊ปไม่เกินสี่คนเท่านั้น เหตุผล ก็เพื่อว่าเพื่อให้ทางเชฟและทีมงานสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ซึ่งผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนในคอร์ดนี้จะได้รับทราบและซึมซับในเนื้อหาทุกๆ ส่วนที่ทางเชฟและทางทีมงานผู้สอนได้ถ่ายทอดให้อย่างละเอียดและทั่วถึง

          โดยเริ่มสอนตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการปรุงอาหาร การสอนของเราจะให้ความรู้สึกและสัมผัสได้ว่าไม่เหมือนกับที่อื่น อาทิเช่น คุณจะได้เรียนรู้ถึงลักษณะของการเลือกสรรและใช้เนื้อต่างๆ เช่น เนื้อนกกระจอกเทศ เนื้อกวาง และอื่นๆ ซึ่งการสอนนี้ทางทีมงานของเราจะคัดสรรเฉพาะผู้ที่สนใจและต้องการรับทราบคุณลักษณะที่ทางทีมงานของเรายินดี มอบให้เท่านั้น ที่ต้องกล่าวแบบนี้ก็เพราะว่าในส่วนของจุดสำคัญในเนื้อหาส่วนนี้คือก็ส่วนของการเลือกสรรวัตถุดิบที่สามารถนำไปสรรสร้างเมนูต่างๆ ที่สามารถประกอบขึ้นมาเป็นอาหารระดับนานาชาติได้ หรืออาจจะเป็นหนึ่งในรายการเมนูอาหารของโรงแรมที่เป็นระดับห้าดาว

ค่าใช้จ่าย : กรุณาติดต่อสอบถาม
( ถ้าผู้เรียนมีความสนใจเรียนในคอร์สต่อไปติดต่อกัน 2 คอร์ดขึ้นไปในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน จะได้รับส่วนลดของราคาในฐานะสมาชิกสิทธิพิเศษ )

ระยะเวลาที่เรียน : กรุณาติดต่อสอบถาม
หมายเหตุ : ระยะเวลาที่เรียนสามารถยืดหยุ่นได้ตามความสามารถของผู้เรียนและทางทีมงานของผู้สอน

ดังนั้นการสอนของเราจึงไม่ใช่การสอนแบบเพื่อให้จบคอร์สเท่านั้น แต่เป็นการสอนแบบเฉพาะทางเพื่อให้ทางผู้ที่สนใจเรียนทราบตั้งแต่การเน้นและคัดสรรวัตถุดิบได้อย่างดีเลิศ เพื่อนำมาสรรสร้างเมนู การสอนถึงเมนูพื้นฐาน และจนกระทั่งสำเร็จเป็นอาหารจานหรู ดูดี มีรสนิยม และทางผู้เรียนเองสามารถนำไปประยุกต์เพื่อสรรสร้างเมนูอาหารเองได้