โทร : 084 655 6599 , 089 988 4555
 
 

 

    
 
 

การสอนแบบตัวต่อตัว  

การสอนแบบตัวต่อตัว  โดยเริ่มสอนตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการปรุงอาหาร  การสอนของเราจะให้ความรู้สึกและสัมผัสได้ว่าไม่เหมือนกับที่อื่น 

     

การสอนแบบกรุ๊ปไม่เกินสี่คน

การสอนแบบกรุ๊ปไม่เกินสี่คน ซึ่งการสอนแบบกรุ๊ปไม่เกินสี่คนนี้เท่านั้น เหตุผลก็เพื่อว่าเพื่อให้ทางเชฟและทีมงานสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ซึ่งผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนในคอร์ดนี้จะได้รับทราบและซึมซับในเนื้อหาทุกๆ ส่วนที่ทางเชฟและทางทีมงานผู้สอนได้ถ่ายทอดให้อย่างละเอียดและทั่วถึง

     

European Cooking Course 

ระยะเวลาสอนจำนวน 7 วัน สอนตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถเรียนรู้และลงมือทำเองได้ เช่นการทำซอส ,ซุป, น้ำสลัด การเตรียมการเบื้องต้นของการทำครัว การเลือกซื้อวัตถุดิบ เช่น เรื่องของเนยแข็ง และ ผลไม้อบแห้ง เป็นต้น

     

European Cooking Course 

ระยะเวลาสอนจำนวน 7 วัน สอนตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถเรียนรู้และลงมือทำเองได้ เช่นการทำซอส ,ซุป, น้ำสลัด การเตรียมการเบื้องต้นของการทำครัว การเลือกซื้อวัตถุดิบ เช่น เรื่องของเนยแข็ง และ ผลไม้อบแห้ง เป็นต้น